საქართველოს ღია პროგრამული უზრუნველყოფის
ასოციაცია "ოუფენსოფთი"
ქართული / English

ვინ ვართ?

ერთი იდეის ქვეშ გაერთიანებული სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომელთა მიზანია ღია კოდის პრინციპზე დაფუძნებული პროგრამული უზრუნველყოფების შექმნა, დახვეწა და განვითარება.

ჩვენი წევრები

  • კომპიუტერული პროგრამების შემმუშავებლები
  • ეკონომისტები
  • იურისტები
  • უმაღლესი მათემატიკოსები
  • ნევროლოგები
  • კლინიკური ნეიროფიზიოლოგები
  • ნეიროფსიქოლოგები
  • მენეჯერები

ვის შეუძლია გახდეს ასოციაციის წევრი

ნებისმიერი ორგანიზაცია თუ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია ღია კოდის პრინციპზე დაფუძნებული პროგრამული უზრუნველყოფების განვითარებით.

ჩვენი სლოგანია

განავითარე და განვითარდები!

ჩვენი პარტნიორები არიან

ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
ფსიქომეტრული ასოციაცია.